Stabil koroner arter hastalığı için kardiyak kateterizasyonun yararları var mı?

Göğüs ağrısının ana sebeplerinden biri, kalp kasımıza atmasına izin vermek için oksijenli kan veren kan damarları olan koroner arterlerden kan akışının tıkanmasıdır. Tıkanmanın ne kadar süratli oluştuğuna bağlı olarak, kesin yada kararsız bir tıkanıklık olarak etiketlenir.

Kararsız tıkanmalar, koroner arter içinde bir aterosklerotik plak yırtıldığında ve üstünde bir pıhtı oluştuğunda süratli bir halde ortaya çıkar. Pıhtı, plak ile beraber kan akışını engelleyebilir, kalp kası oksijeni yoksun edebilir ve kalp krizine yol açabilir. Buna akut koroner sendrom denir ve çoğunlukla tıkanıklığı teşhis etmek ve hemen sonra tedavi etmek için seçenekler sağlamak için kardiyak kateterizasyon isminde olan minimal invaziv bir prosedür gerektirir.

Koroner arterlerde plak birikimi yavaş yavaş ortaya çıktığında, bir çok hastada semptom yoktur yada oldukca azdır. Tıkanıklık zaman içinde genişledikçe, hastalar çoğu zaman dinlenme ile kaybolan aktivite ile göğüs ağrısı yaşayabilir. Bir tıkanma bu öngörülebilir göğüs ağrısı paternine niçin olduğunda, buna stabil koroner arter hastalığı (CAD) denir. Kesin KAH’ı yönetmek için bir kalp kateterizasyonu lüzumlu olabilir yada olmayabilir.

Stres testleri

Koroner arter tıkanıklığı olasılığını belirlemek için bir stres testi kullanılabilir. Testin ana amacı, fizyolojik aktivite esnasında kalbinizin nasıl çalıştığını görmektir. Egzersiz, kalp pompanızı daha zor ve süratli hale getirdiğinden, bir egzersiz stres testi koroner arterlerdeki kan akışı ile ilgili sorunları ortaya çıkarabilir. Bazı stres testi türleri, kalbin ne kadarının iskemiye yada yetersiz kan akışına haiz bulunduğunu bile tespit edebilir.

Stres testi çoğu zaman bir koşu bandında yürümeyi yada durağan(durgun) bir bisiklete binmeyi içerirken, kan basıncınız, kalp atış hızınız ve ritminiz ve semptomlarınız yakından izlenir. (Bazı hastalara, egzersiz yapamadıkları için egzersizin etkilerini öykünmek eden ilaçlar verilir.) Stres testinin türüne bağlı olarak, bazı hastalara, kanlarının değişik kısımlarına ne kadar iyi ulaştığının bir görüntüsünü yapmaya destek olmak için radyoaktif bir seyirci verilir. iskemiyi saptamak için hem egzersiz esnasında hem de dinlenirken kalp kası. Stres testi anormalse, hastalar herhangi bir potansiyel tıkanıklığın varlığını doğrulamak için kardiyak kateterizasyona gereksinim duyabilir ve hatta muhtemelen invaziv tedavi görebilirler.

Kardiyak kateterizasyon nedir?

Kardiyak kateterizasyon, kateter isminde olan uzun, ince bir tüpün alınmasını ve koroner arterlere ulaşmak için kol yada bacaktaki bir arter içine geçirilmesini içeren bir teşhis prosedürüdür. Koroner arterlere hemen sonra tıkanıklıkları aramak için kontrast boya enjekte edilir.

Lokasyona ve ciddiyetine bağlı olarak, blokajlar yalnız ilaçlarla tedavi edilebilir; anjiyoplasti artı stent yerleştirme (tıkanıklığı açmak için kateterin ucunda bulunan bir balonun genişletilmesi ve bir stent yerleştirilmesi); bu, kardiyak kateterizasyon prosedürü esnasında yapılabilir; yada kanı tıkanıklık çevresinde tekrardan yönlendirmek için açık kalp cerrahisi ile (koroner arter baypas cerrahisi yada CABG).

Emekler, kardiyak kateterizasyonun peşinden anjiyoplasti ve stent yada CABG’nin akut koroner sendromlu hastalarda sağkalımı iyileştirebileceğini ve kalp krizlerini azaltabileceğini göstermiştir. Fakat stabil KAH’da kardiyak kateterizasyonun yararları nedir?

Kardiyak kateterizasyon yada yalnız stabil CAD tedavisi için ilaçlar?

COURAGE emek vermesi olarak malum daha eski bir emek verme, stabil CAD, stentleme artı ilaç tedavisi olan hastalarda, yalnız ilaç tedavisine kıyasla ölüm, kalp krizi yada öteki büyük kardiyovasküler vaka riskini azaltmadığını buldu. Bununla beraber, stentleme semptom tedavisini yalnız ilaç tedavisinden oldukca daha süratli sağlamış oldu.

Daha yakın zamanlarda, New England Journal of Medicine’de gösterilen ISCHEMIA emek vermesi, stres testi mevzusunda orta ila şiddetli iskemisi olan stabil CAD hastalarının bir alt kümesini inceledi. Araştırmacılar, kardiyak kateterizasyon uygulanan hastalarda neticeleri, mümkünse stentli anjiyoplasti yada mümkünse CABG artı ilaçları tek başına ilaç tedavisi alan hastalarla karşılaştırdı. Emek harcama, birincil sonlanım noktasında iki grup içinde bir fark olmadığını bulmuştur (kardiyovasküler nedenlerden ölüm, kalp krizi, kardiyak resüsitasyon yada kararsız göğüs ağrısı yada kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye yatışların bir kombinasyonu).

ISCHEMIA denemesi, kardiyak kateterizasyon uygulanan hastalarda işlemsel kalp krizlerinde (işlem esnasında kalbe kan akışında bir kesintinin niçin olduğu kalp kasında hasar) ufak bir artış bulunduğunu bulmuştur. Sadece kalp kateterizasyonu geçirmeyen hastalarda spontan kalp krizlerinde daha da büyük bir artış oldu. Emek harcama ek olarak kardiyak kateterizasyon uygulanan hastaların yalnız ilaç tedavisinden daha çok semptom hafiflettiğini bulmuştur.

Alt çizgi

ISCHEMIA emek vermesi, tek başına ilaçlara kıyasla kardiyak kateterizasyonun (mümkünse stentli anjiyoplasti yada CABG ile beraber artı artı) açıkça görülemedi. Netice olarak, tedavi kılavuzları, durağan(durgun) KAH olan tüm hastaların en önce ilaçlarının maksimum tolere edilen dozlara yükseltilmesini tavsiye etmeyi sürdürmektedir. Bununla beraber, bu tür hastalar kabul edilemez semptomlara haiz olmaya devam ederse, ilaç tedavilerine karşı toleransları düşükse yada her ikisinde de kardiyak kateterizasyon oldukca uygun olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir